Terug in het nu

 

Belangrijk

Ik ben als lid aangesloten bij de beroepsvereniging NVRT.
Mijn praktijk is onder de naam Terug in het nu ingeschreven bij de Kamer van koophandel. 


Wat te doen bij klachten 

Met ingang van 1 januari 2017 dienen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Ik zal uitleggen wat dat betekent. 

Ondanks dat ik er alles aan doe om de juiste zorg te bieden kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. 

Ik nodig je van harte uit dit eerst met mij te bespreken.  Mocht dit om welke reden dan ook niet wenselijk zijn dan kun je gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Indien deze bemiddeling niet tot het voor jou gewenste resultaat leidt kun je je wenden tot een onafhankelijk en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan ná het doorlopen van het eerste traject bij de klachtenfunctionaris en het oordeel van de zorgaanbieder. 

Mijn praktijk is via het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Intergrale gezondheidszorg) aangesloten bij Quasir. 

Check  http://www.quasir.nl voor meer informatie.

Mocht je ook na deze stap niet tevreden zijn over de behandeling van je klacht dan kun je het geschil officieel voorleggen aan Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie  http://www.zorggeschil.nl 

Dit is een door het ministerie erkende geschilleninstantie welke is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking te komen.