Regressie, Reïncarnatie en Muziektherapie  

" Een probleem laten waar het is ontstaan vraagt inzicht en moed"


In therapie

Loop je vast en kun je wel wat hulp gebruiken? 
In mijn praktijk gaan we samen opzoek naar het ontstaan van je probleem.   
Alle antwoorden leven al in jezelf, we hoeven ze alleen maar zichtbaar te maken.

Daarvoor gebruik ik een combinatie van
opstellingen 1 op 1 met regressie. 
Ik gebruik graag allerlei creatieve middelen: energetisch tekenen, schilderen, muziek maken, theater, spel, schrijven. Ook Voice Dialogue en Voorouderregressie kunnen we inzetten.  

Therapie is maatwerk, heel persoonlijk en dus voor iedereen anders. 


Wat is regressie, trance en herbeleven? 

Regressie wil zeggen: terug gaan naar een eerdere situatie.
Dit kan in verschillende herbelevingsgebieden met behulp van trance.

Trance
kun je zien als een diepe vorm van concentratie met behoud van je bewustzijn. Je kunt het vergelijken met diep verzonken zijn in een boek of film. Even lijkt er niets meer om je heen te zijn en toch ben je nog aanspreekbaar.
In therapie is dat heel belangrijk omdat het gaat om bewustwording en inzicht verkrijgen via hetgeen je beleeft. 
Een cliënt in trance kan elk moment stoppen en heeft volledige controle over zijn/haar lichaam. 

Herbeleven
is het opnieuw meemaken van een eerdere gebeurtenis. Dat kan in de volgende gebieden:
* Huidig leven: trauma's, angsten, burn-out, stressklachten, rouw, seksueel misbruik; 
* Innerlijk kindsdelen; onverwerkte delen uit je jeugd;
* Conceptie/zwangerschap/geboorte: waar ben je op af gekomen, wat is je levensdoel en hoe sta je in het leven;
* Vorig leven: Opzoek naar de oorsprong van huidige problemen in slachtofferlevens dan wel schaduwleven;
* Daarnaast kunnen dromen en recente ervaringen ook gebruikt worden als ingang.

Reïncarnatie of ook wel: opnieuw geboren worden. Het houdt in dat we na ons leven de mogelijkheid hebben om terug te keren op aarde. Lang niet iedereen gelooft er in en dat hoeft ook niet. Het is wel mogelijk en vaak wenselijk om verder terug te gaan dan alleen ervaringen in dit leven. In vorige levens ligt vaak de bron van de problemen in het nu.
We kunnen opzoek gaan naar de rode draad in je leven en deze doorwerken. Hiermee ga je naar de kern van je probleem. 

Wanneer in therapie? 
Als terugkerende onderwerpen problemen geven in je dagelijks leven is het fijn samen met een ander naar je probleem te kijken. Bijvoorbeeld als je merkt dat je moeite hebt met het aangeven van je grenzen of je vindt het moeilijk om iets of iemand los te laten. Maar ook trauma's ontstaan in het recente of verder geleden verleden kunnen aanleiding zijn om in therapie te gaan.
In therapie gaan bij mij betekent dat je zelf hard werkt aan je eigen herstel of acceptatie van je probleem. Durf jij eigenaar te zijn van je eigen therapieproces?

Wanneer niet? 
Is er sprake van acute mentale nood? Neem in acute situaties altijd contact op met je huisarts of crisisdienst. Zij bieden hulp en opvang (vaak) binnen 24 uur. 

Ik behandel niet als er sprake is van
* Suïcidale klachten
* Ernstige verslavingsproblematiek
* Psychotische problematiek

Ik ben van mening dat een bepaalde mentale stabiliteit noodzakelijk is om regressiesessies te kunnen verwerken en om de opgedane inzichten toe te passen in het huidige leven.  Deze vorm  van therapie is ook zeer geschikt om te combineren met een traject bij de psycholoog. 

Sessie en kosten

De eerste sessie is altijd een intake van 2 uur.
Een belangrijk moment waarin we met elkaar kennismaken en we jouw hulpvraag helder proberen te krijgen. Ik vraag je levensgeschiedenis op en we stellen de doelen van de therapie op. Na de intake hebben we beide de tijd om te bepalen óf en zo ja hoe we samen verder gaan. 
Zowel cliënt als therapeut zijn vrij om, zonder opgaaf van reden, het traject niet verder te vervolgen. 

Bij kortdurende therapie zijn gemiddeld vijf sessies voldoende. Hierin kunnen meerdere herbelevings-gebieden bezocht worden. En soms is iemand na de intake met één sessie klaar.
Procestherapie is een langer traject waarin grotere en meerdere onderwerpen behandeld kunnen worden. 

Volwassenen
Sessie € 125,- euro
Een sessie duurt 1,5 á 2 uur

Bij kinderen en jongeren (tot 18 jaar) 
Sessie van max. één uur € 60,- 

De sessie annuleren kan kosteloos binnen 24 uur. Dit kan telefonisch of per mail. Daarna wordt de sessie volledig in rekening gebracht

Regressietherapie valt onder complementaire (alternatieve) zorg. 
Om in aanmerking te komen voor eventuele vergoedingen kunt u het beste even contact opnemen met de zorgverzekeraar.  


 

"If it aint broken don't fix it!"